Po?etna Dizalice topline 12 razloga za

12 razloga za

1. Dizalice topline koriste besplatnu energiju iz okolia, zemlje,vode i zraka, to je zapravo akumulirana sun?eva energija u tim medijima. Od 100% energije potrebne za zagrijavanje objekta , oko 70-80% dobivamo iz okolia, a potreban ostatak od 20-30% iz utroene elektri?ne energije, koju kupujemo od distributera el. energije i ?iji priklju?ak svi ve? imamo.

2. Dizalice topline iskoritavaju sun?evu toplinu, sun?eva energija je besplatna, obnovljiva, ?ista i nepresuna.

3. Dizalice topline griju s krajnje manjim trokovima pogona koji mogu biti i do 50% trokova bilo kojeg drugog sustava grijanja, pogotovo u dobro izoliranim novim objektima kao to su Niskoenergetske, Pasivne i najnovije tzv. Aktivne ku?e.

4. Toplinske pumpe rastere?uju ku?ni budet, potroenu el. energiju koja je vrlo malog iznosa pla?ate mjese?no, ne unaprijed za sezonu grijanja, odravanje je minimalno.

5. Toplinske crpke ne zahtijevaju dimnjak, ni posebnu kotlovnicu, tako?er niti spremnik loivog ulja, spremnik peleta ili drva, niti skupi plinski priklju?ak.

6. Toplinske crpke ne proizvode tetne plinove, rade ekoloki prihvatljivo i s ekolokim radnim tvarima.

7. Toplinske crpke mogu se pogoniti el. energijom proizvedenom putem vlastitog fotonaponskog sustava, na taj na?in imamo potpuno besplatno grijanje/hla?enje i pripremu potrone tople vode, te ne proizvodimo nimalo tetnog CO2.

8. Toplinske crpke mogu hladiti, obrnutim procesom uz male tehni?ke prepravke dobivate DVA u?inkovita sustava odjednom.

9. Pasivno hla?enje uz minimum utroene el. energije kod sustava Zemlja/Voda i Voda/Voda.


10. Aktivno hla?enje, pomo?u kompresora kod svih sustava.

11. Kod hla?enja, toplina izvu?ena iz vaeg objekta moe se koristiti za zagrijavanje potrone tople vode, zna?i nusprodukt hla?enja prostora je topla voda, COP raste i do 7.

12. Toplinske crpke proizvode se vie od 40 godina, svoju su primjenu nale u najrazvijenijim zemljama svijeta ( vedska, Finska, Danska, vicarska, Njema?ka..redom sve hladne zemlje) jer nude provjerenu tehnologiju grijanja uz male trokove pogona i odravanja.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter