Po?etna Dizalice topline

Dizalice topline

AKCIJA !!! NOVO !!! Dizalice topline DERON naru?ene do kraja 2015 godine popust 20 %, konkretno dizalice topline ZRAK/VODA DERON EVI rad do -25C, poboljan COP na niskim temperaturama, ( ove godine u Njema?koj je prodano preko 300 komada ) snage 12 kW pri A7/W35 ve? od 26 000 kn fco Zagreb s uklju?enim putanjem u rad, na pripremljenu ku?nu instalaciju.

DIZALICE TOPLINE su ure?aji koji rade na termodinami?kom na?elu prijelaza topline, dovode energiju s nie temperaturne razine na viu, uz dodatnu energiju pomo?u krunog procesa i prikladnog radnog medija te mogu vrlo dobro posluiti kao izvori toplinske i rashladne energije u sustavima grijanja, odnosno hla?enja i klimatizacije.

Za svoj rad zahtijevaju pogonsku energiju , okvirno za oko 25% uloene elektri?ne energije dodivamo 100% energije grijanja,otud prosje?ni COP oko 4. Sustav s toplinskom pumpom, uvijek se sastoji od izvora energije i sustava koji prima preuzetu energiju:

  • toplinskog izvora - prostora ili medija nie temperaturne razine kojemu se uzima toplina, naj?e?e neposredna okolica: okolni zrak, tlo, povrinske ili podzemne vode, potroeni zagrijani zrak iz prostorija, najbolje praonice rublja ili sli?no jer se iskoritava otpadna toplina itd.
  • toplinskog ponora - prostora ili medija vie temperaturne razine kojemu se predaje toplina, npr. prostorija, ogrjevni medij sustava grijanja, potrona topla voda itd.

Toplinske se crpke mogu koristiti kao osnovni ili dodatni izvor topline u sustavima grijanja stanova, obiteljskih ku?a, stambenih ili poslovnih zgrada pa i manjih naselja. Osnovna zamisao njihove primjene temelji se na iskoritavanju dijela topline iz neposredne okolice ?ime se zamjenjuje jedan dio potronje pogonske energije (elektri?ne ili dobivene izgaranjem plina).

Dizalice topline ( toplinske pumpe, crpke) SUN-TREE sastavljene su od nakvalitetnijih komponenti, kompresori renomiranih proizvo?a?a COPLAND, HITACHI, SANYO, elektronski ekspanzioni ventili ALCO,EMERSON, cirkulacijske pumpe WILO, ventilatori s niskim brojem okretaja i prodaju se irom svijeta u preko 20 drava ve? due od 10 godina. Svaki se ure?aj prije izlaska iz tvornice testira, svi su proizvodi certificirani prema najnovijim europskim normama.

SUN-TREE nudi najnoviju generaciju dizalica topline, proizvedenu specijalno za hladna podneblja sjeverne ali i isto?ne Europe, tzv. EVI dizalice topline, napravljene da griju i do-25C vanjske temperature, te uz maksimalnu temperaturu vode do 65C. Originalno EVI kompresori, tj. dizalice topline su patent jednog vicarskog stru?njaka, predvi?en za ekonomi?nu zamjenu uljnih kotlova s toplinskim crpkama, a u sprezi s radijatorskim grijanjem.

Tako?er, SUN-TREE nudi i Inverterske dizalice topline koje u?inkovito griju do -20C, a zbog inverterskog na?ina rada troe manje energije.

Toplinske crpke, s izvorom topline zemljom, pomo?u EVI kompresora, u?inkovito griju i nakon viednevnog pothla?ivanja terena, projektirane su za temperature zemlje od 0C, ali zbog EVI tehnologije izvla?e toplinu i iz niih temperatura.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter