Po?etna

Ve?ina tehnologije obnovljivih izvora energije se na direktan ili indirektan na?inobnavlja energijom koju Sunce isijava. Sustav Zemljine atmosfere je uravnoteen, tako da je toplinsko zra?enje u svemir jednako pristiglom sun?evom zra?enju to rezultira odre?enim energetskim stupnjem unutar Zemljinog atmosferskog sustava,a to u grubo moemo opisati kao Zemljina klima. Hidrosfera (voda) upije ve?i udio dolaze?eg zra?enja. Najvie zra?enja se apsorbira pri maloj geografskoj irini u podru?ju oko ekvatora, ali se ta energija raspruje u obliku vjetrova i morskih struja po cijelom planetu. Gibanje valova moglo bi imati vanu ulogu u procesu pretvorbe mehani?ke energije izme?u atmosfere i oceana kroz optere?enje uzrokovano vjetrom. Sun?eva energija je tako?er odgovorna za distribuciju padalina, koje su stvarane hidroelektri?nim projektima, i za uzgoj biljaka koje su potrebne za proizvodnju biogoriva.

Obnovljivi izvori energije uklju?uju prirodne fenomene kao to su: sun?eva svjetlost, vjetar, valovi, geotermalna toplina.

Obnovljiva energija je dobivena iz prirodnih procesa koji se konstantno obnavljaju. U svojim razli?itim oblicima, dobiva se direktno iz sunca ili iz topline stvarane duboko u Zemlji. To jo uklju?uje elektri?nu struju i toplinu dobivenu iz izvora poput sun?eve svjetlosti, vjetra, oceana, hidroenergije, biomase i geotermalne energije te biogoriva i hidrogena dobivenog iz obnovljivih izvora. Svaki od ovih izvora ima jedinstvene karakteristike koje utje?u na to kako i gdje su koriteni.

Vjetrenja?e Solarna Plantaa Geotermalni izvori Biomasa

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter